MEDLEMMER AV DIVERSE KOMITEER

I MOSS SJØMANNSFORENING

2020 - 2021.

 

HUSKOMITE

Formann

Kari Johannes Uusitalo

Krapfossveien 47, 1597 Moss

97 03 21 01

Medlem

Tom Davidson

Solgårdveien 30, 1719 Greåker

97 43 44 14

Medlem

Trond Evensen

H.A. Reinertsgt. 1, 1524 Moss

47 24 81 49

Ansvar for utleie Odd Felle Ryggevegen 280, 1580 Rygge 91 56 71 10
Medlem Thorolf Johnsen Gamlevegen 68, 1534 Moss 90 14 57 22
Medlem Kjeld J. Johansen Årvoldveien 65, 1529 Moss 69 26 74 75
Medlem Kjell Rasmussen Georg Stangsgt. 9, 1511 Moss 97 60 08 66
Medlem Tom Johannesen Nesveien 56, 1513 Moss 90 11 98 62

 

FESTKOMITE

Formann

Liv Skaar Syvertsen

Paviljongen 19, 1518 Moss

99 24 78 35

Medlem

Inger Marie Olsrud

Elgveien 143, 1534 Moss

90 73 36 98

Medlem Marion Johansen Prinsensgt. 6, 1530 Moss 95 06 31 12
Medlem Rune Haukland Fr. Nansensgt. 8, 1532 Moss 46 84 27 33
Medlem Ivar Verner Holmstedt Vårveien 15, 1524 Moss 41 33 33 94
Medlem Bjørn Johansen Solvegen 69, 1533 Moss 47 38 73 83
Medlem Roda Harridsleff Krapfossveien 47, 1597 Moss 93 88 15 15

 

ARRANGEMENTSKOMITE

Formann

Trond Evensen

Carl sibbernsvei 7B, 1598 Moss

47 24 81 49

 

ANVARLIG FOR BAR REGNSKAPET

Formann

Arne Wasenius

Carl Sibberns vei 3C, 1598 Moss

97 06 90 07

 

 

REVISJON

Revisor

Bjørg Smith

Prinsensgt. 6A, 1530 Moss

92 28 12 54

Varamedlem

Knut Larsen

Bråtengata 31, 1515 Moss

69 27 42 70

 

VALGKOMITE

Medlem Harald M. Hanssen Elevebredden 17, 1534 Moss 95 19 06 59

Medlem

Kari J. Uusitalo

Krapfossvegen 47, 1597 Moss

97 03 21 01

Medlem Kjeld J. Johansen Årvildveien 65, 1529 Moss 69 26 74 75

 

CRESTKOMITE

Æresmedlem Liv Skaar Syvertsen Paviljongen 19, 1518 Moss 99 24 78 35
Æresmedlem Oddgeir Johansen Janitzhagen 16, 1526 Moss 97 55 17 28
Æresmedlem John Kr. Gundersen Olav Haraldssonsgt. 91, 1707 Sarpsborg 92 09 82 41