Vårt medlem 

 

Vårt medlem Tord E. Larsen kastet anker 27. februar 2021. Tord har vært medlem hos oss i mange år.

Vi lyser fred over hans minne.