Endelig var dagen kommet, Krigsseilermonumentet skulle bli avduket den 24. oktober 2020 av vår Forsvarsminiater Frank Bakke- Jensen.

På grunn av Coronaviruset var det kun 200 inviterte gjester som kunne være tilstede.

Det ble holdt taler av Forsvarsminister Frank Bakke- Jensen Æresmedlem i Moss Sjømannsforening Kjell Rasmussen, Ordfører Hanne Tollerud og kunstneren Espen Dietrichson.

Det er mange år siden Kjell Rasmussen foreslo at Moss burde ha et Krigsseilermonument til minne om våre sjøfolk som mistet livet under krigen.Kjell tok kontakt med mange mennesker med tanke på en innsamling av midler til å reise et minnemonument. Etterhvert ble det nedsatt en komite bestående av medlemmer fra Moss Sjømannsforening, Moss Ættehistorielag, Moss og Jeløy kirke, Polstenefondet og Moss 2020 som skulle arbeide med dette.Kjell Rasmussen og Oddgeir Johansen sammen med resten av komiteen, har lagt ned mange timer for å få alt på plass. Moss kommune har også vært en viktig brikke for å få monumentet ferdig til 300 års jubileet for Moss by.

Frank Bakke Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke - Jensen holder tale.

Frank Bakke Jensen 2

Forsvarsminister Frank Bakke- Jensen avduker Krigsseilermonumentet.

Kjell Rasmussen holder tale

Æresmedlem Kjell Rasmussen holder tale ved Krigsseilermonumentet.

dig

Ordfører Hanne Tollerud.

Liv Skaar Syvertsen

Liv Skaar Syvertsen med flere.

Marinemusikken

Marinemusikken spiller under avdukingen av Krigsseilermomumentet.

Krigsseilermonumentet 1

Krigsseilermonumentet.

Krigsseilermonumentet 2

Krigsseilermonumentet.

Oddgeir Johansen

Leder Oddgeir Johansen med flere.

 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter

Moss Sjømannsforening

Strandgaten 21
1531 Moss

Kontakt:

Telefon: 91 00 84 66
Kontaktskjema

 
Innhold © Moss Sjømannsforening. Webdesign ©2013-2019 Web Norge